Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας

Ο Χορευτικός Όμιλος Υδρούσας είναι μια κεφάτη παρέα ανθρώπων που με διάθεση παρουσιάζει και διαδίδει παραδοσιακούς χορούς και λαϊκές παραδόσεις μέσω του χορού. Άνθρωποι που μέσω του ομίλου τους κρατούν την παράδοση ψηλά, έρχονται πιο κοντά ενώ παράλληλα χορεύουν και περνούν καλά.

Σκοπός του χορευτικού μας ομίλου είναι:
1) Η λειτουργία χορευτικών τμημάτων, στα οποία θα διδάσκονται ελληνικοί παραδοσιακοί χοροί, καθώς και σύγχρονοι χοροί κάθε είδους.
2) Η επιστημονική έρευνα, μελέτη, διάσωση, παρουσίαση και διάδοση κάθε μορφής και στοιχείου του λαϊκού μας πολιτισμού, της λαϊκής μας παράδοσης και λαογραφίας, ως και κάθε πτυχής της δομής και λειτουργίας της παραδοσιακής κοινωνίας των πόλεων και της υπαίθρου στο παρελθόν.
3) Η οργάνωση και πραγματοποίηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδόσεων, εκθέσεων, παραστάσεων, ταξιδιών, διαλέξεων, μαθημάτων και κάθε μορφής εκδηλώσεων για θέματα σχετικά με την λαϊκή τέχνη.
4) Η συνεργασία με ελληνικούς και ξένους οργανισμούς, φορείς και ιδιώτες για την προώθηση και διάδοση κοινών στόχων και τη συζήτηση για όλα τα θέματα που αφορούν κοινά θέματα και στόχους.
5) Η ανάπτυξη, προαγωγή και καλλιέργεια του αθλητισμού καθώς η συμμετοχή σε επίσημες αθλητικές διοργανώσεις πάσης φύσεως.
6) Η ίδρυση και λειτουργία τμημάτων για όσες πολιτιστικές δραστηριότητες ή κατευθύνσεις κρίνεται ότι είναι αναγκαίο για την πιο εύρυθμη λειτουργία του και την μεγιστοποίηση του προσδοκώμενου αποτελέσματος της πολιτιστικής προσφοράς του.

Βίντεο
Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 1

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 2

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 3

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 4

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 5

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 6

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 7

Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας 8

ΠΗΓΗ : facebook Χορευτικός Ομιλος Υδρούσας

Μοιράσου