Βίντεο Andros 365 – Πίσω Μεριά | Piso Meria

Πίσω Μεριά, Μπατσιλιανός, Μακρυδιάνο, Νιώνας. Χωριά με ξεχωριστή φύση και αρχοντιά.

Piso Meria, Batsilianos, Makridiano, Nionas. Some of the villages in Andros with distinct style and nature.

 

 

Μοιράσου