Βίντεο Αμόλοχος

Το χωριό υπήρξε το μεγαλύτερο της βόρειας Άνδρου την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας παρέμενε το μεγαλύτερο χωριό της περιοχής και αποτέλεσε αρχικά την έδρα του τοπικού δήμου που συστάθηκε στη βόρεια Άνδρο, του δήμου Γαυρίου. Τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός του χωριού μειώθηκε καθώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού μετακινήθηκε στις παραθαλάσσιες περιοχές. Στο διάστημα 1912-1998 ο Αμμόλοχος υπήρξε έδρα ξεχωριστής κοινότητας.

 Με την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστριας, το 1999, εντάχθηκε στον δήμο Υδρούσας, ενώ με την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης, το 2011, εντάχθηκε στον δήμο Άνδρου.

ΠΗΓΗ: WIKIPEDIA.ORG

Μοιράσου